Berikut kami sampaikan New Member beserta nomor ID nya sbb :

Yohanes iwan prasetyo

V-0615

Ridwan eko prasetyo
V-0616

Adi subroto
V-0617

Fuadi
V-0618

I nyoman sarjanayasa
V-0619

Isnan asseghaf
V-0620

Yudha adi pratama
V-0621

Andi wijaya
V-0622

Amar rulloh
V-0623

Dede trilistyo semidi
V-0624

Andre irawan
V-0625

Mohamad Yunus
V-0626